ISTORIOGRAFSKI RADOVI

Радови објављени у периодици

1.Ideja potopa u delima EP O GILGAMEŠU i BIBLIJA, Naučni podmladak – Humanitas, vol. XXXI, 1-4, 1999. SKC, Niš, 63 –71
2.Култ Св. Арсенија I у српском народу, Зборник III-IV, Завичајни музеј, Рума, 1999.- 2000., 47 –56
3.Kazna za delo preljube u zakonicima Starog i Srednjeg veka, Naučni podmladak – Humanitas, vol. XXXII, 1-4, 2000., SKC, Niš, 1-34
4. Натпис на Потерној капији у северозападном делу Нишке тврђаве – сведок немира с почетка XVIII столећа, Зборник радова Филозофског факултета, vol. XXX, Унивезитет у Приштини, Блаце, 2001., 409 – 413
5.Konstantin Veliki u Crkvenim istorijama Evsevija iz Cezareje i Sokrata Sholastika, KULT SVETOG CARA KONSTANTINA IZMEDJU ISTOKA I ZAPADA, Dante Alighieri- Punta, Niš, 2001., 39 – 43 ( potpuni prevod na italijanski jezik u istom Zborniku, Constantino il Grande nelle Storie Ecclesiastiche di Eusebio di Cesarea e di Socrate Scolastico, 38- 43)
6. Прилог проучавању Цинцара у нишкој трговини и индустрији крајем XIX и почетком XX столећа, Зборник, 11, Народни музеј, Ниш, 2002., 139-144
7.Niški Cincari u kulturnom i političkom životu Niša, KULTURNI I ETNIČKI IDENTITETI U PROCESU GLOBALIZACIJE I REGIONALIZACIJE BALKANA, CBS-JUNIR, Niš, 2002, 153- 158
8.Византијске паралеле – Константин I и Јустинијан I, НИШ И ВИЗАНТИЈА, Ниш, 2003., 63 – 75

9.Odnos Jevreja Niša prema dinastiji Karađorđevića, Naučni podmladak – Humanitas, vol. XXXV, 1-4, 2003., 87- 92

10. Konstantin Veliki i antički Niš, Naučni podmladak – Humanitas, vol. XXXV, 3-4, 2003., 85- 96

11. Odgovornost vladara – izdaja ili život (Stefan Nemanja, Kney Lazar, Miloš Obrenović, Milan Nedić ), Pressing, 40, decembar 2002- januar 2003, SIIC, Niš, 2003, 6-7
12. Sto godina Majskog prevrata, Pressing, 41, april- maj , Niš, SIIC, 2003.,11 -13

13. Najstariji pomeni Srba na antičkim kartama, Pressing, 42, avgust- septembar , Niš, SIIC, 2003., 14 -15

14. Епископи Ниша од 4.- 6. столећа, Пешчаник, 1, Историјски архив , Ниш, 2004..,

15. Две успеле хрестоматије историјских текстова, Пешчаник, 1, Историјски архив , Ниш , 2004..,

16. Улога реда Темплара у ширењу византијског утицаја у западној Европи, НИШ И ВИЗАНТИЈА II, Ниш, 2004., 97 – 104

17. Непознати Мојсије, UNUS MUNDUS, 13- 14, NKC, Ниш, 2004., 9- 21

18. Рођење из воде , UNUS MUNDUS, 13- 14, NKC, Ниш, 2004., 23 – 38

19. Узми овај бакрени котао, UNUS MUNDUS, 13- 14, NKC, Ниш, 2004., 39 – 47

20. Ликиније и Срби , UNUS MUNDUS, 13- 14, NKC, Ниш, 2004.,49 – 58

21. Питагора и матернитетске мистерије, НИШ И ВИЗАНТИЈА IV, НКЦ, Ниш, 2006, —-

22. Књига на коју се дуго чекало, Градина,бр.–, НКЦ, Ниш, 2007.,—-

23. Порекло светог Никите Ремезијанског, СВЕТИ НИКИТА ИЗ РЕМЕЗИЈАНЕ, Центар за црквене студије, Ниш, 2007., 31 – 40

24. Roman province Thrace in ’’Armenian history’’ by Moses of Chorene, УНИВЕРСИТЕТСКИ ЧЕТЕНИЯ И ИЗСЛЕДОВАНИЯ ПО БЪЛАГСКА ИСТОРИЯ, международен семинар СМОЛЯН, 11-13 МАЙ 2006, Университетско издателство“ Св.Климент Охридски“, София, 2008, 17-24

25. Константин Велики и култ Аполона, НИШ И ВИЗАНТИЈА V, НКЦ, Ниш,2007., 495- 501

26. Галеријев едикт о толеранцији (311), АНТИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ, Друштво за античке студије Србије/ Архив Срема, Београд, 2007, 228-239

27. Симболика рибе и хришћанство, Друштво за античке студије Србије/ Архив Срема, Београд, 2008,

28. Др Петар Петровић и његов допринос проучавању епиграфике у Србији, Друштво за античке студије Србије/ Службени гласник, Београд, 2009, 256-268

29. Елементи учења претхришћанских филозофа у Христовом учењу, Зборник Центра за црквене студије, Ниш, 2009.,

30.Јевреји у логору на Црвеном крсту, Зборник Народног музеја, бр.20, Народни музеј, Ниш, 2012,253-262
31. Хапшење угледних Нишлија октобра 1941, Пешчаник, бр.10, Историјски архив, Ниш, 2011, 112- 120
32. Сећање Видосава Стевановића на дане проведене у логору на Црвеном крсту у пролеће 1942, Зборник Народног музеја, бр.21, Народни музеј, Ниш, 2012,87-92

33. Константин Велики и верска толеранција, Пешчаник, бр.11, Историјски архив, Ниш, 2013,16- 25
34. Култ Константина Великог и Немањићи, Митолошки зборник,31, Центар за митолошке студије, Рача, 2013, 95-109
35. Лесковачки дани др Велизара Пијаде, Лесковачки зборник, 53, Народни музеј, Лесковац, 2014,293 – 304
36. Суђење Јовану Чемерикићу председнику нишке општине за време нишке окупације, Зборник  Народног музеја, бр.22, Народни музеј, Ниш,2013,185- 198
37.Драгиша Цветковић и нишки Јевреји у Другом светском рату,Зборник Народног музеја, бр.23, Народни музеј, Ниш,2014, 131-142
38. Избеглице у Нишу за време окупације, Лесковачки зборник LX, Народни музеј, Лесковац, 2015, 172-

III Учешће на научним скуповима међународног карактера

1.тема скупа: Култ Св.Цара Константина између Истока и Запада
време одржавања: 15. децембар 2001.
организатор: Societa Dante Alighieri- Универзитет у Нишу наступио са радом на тему: Константин Велики у Црквеним историјама Евсевија и Сократа Схоластика
рад објављен у zborniku KULT SVETOG CARA KONSTANTINA IZMEDJU ISTOKA I ZAPADA, Dante Alighieri- Punta, Niš, 2001., 39 – 43 (potpuni prevod na italijanski jezik u istom Zborniku, Constantino il Grande nelle Storie Ecclesiastiche di Eusebio di Cesarea e di Socrate Scolastico, 38- 43)

2.тема скупа: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana
време одржавања: 26. – 29. јун 2002. Ниш
организатор: Сентар за Балканске студије и Југословенско удружење за научно проучавање религије
наступио са радом на тему: Нишки Цинцари у културном и политичком животу Ниша
рад објављен : KULTURNI I ETNIČKI IDENTITETI U PROCESU GLOBALIZACIJE I REGIONALIZACIJE BALKANA, Centar za Balkanske studije (CBS) –Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije (JUNIR), Niš, 2002, 153- 158

3.тема скупа: Ниш и Византијска уметност
време одржавања: 2.- 5. јун 2002.
организатор: САНУ и Универзитет у Нишу
наступио са радом на тему: Византијске паралеле – Константин I и Јустинијан I
рад објављен у Зборнику НИШ И ВИЗАНТИЈА I, Ниш, 2003., 63 – 75

4.тема скупа: Византијске основе савремене Европе
време одржавања: 3.-5. јун 2003.
организатор: САНУ и Универзитет у Нишу
наступио са радом на тему: Улога реда Tемплара у ширењу византијске културе у западној Европи
рад објављен у Зборнику НИШ И ВИЗАНТИЈА II, Ниш, 2004., 97 – 104

5.тема скупа: 800 година од првог пада Константинопоља ( 1204.- 2004.)
време одржавања: 3.-6. јун 2004.
организатор: САНУ и Универзитет у Нишу
наступио са радом на тему: Византијски и други извори о првом паду Константинопоља

6.тема скупа: У славу Габријела Мијеа
време одржавања: 2.- 5. јун 2005.
организатор: САНУ и Универзитет у Нишу
наступио са радом на тему: Порекло Константина Великог према дубовачким историчарима 16.и 17.столећа
рад објављен у Зборнику НИШ И ВИЗАНТИЈА IV

7.тема скупа: Српска и Грчка црква кроз векове
време одржавања: 11. јун 2005.
организатор: Центар за црквене студије -Ниш
наступио са радом на тему: Улога српског и грчког свештенства у ослободилачким покретима ова два народа

8.тема скупа: Bulgaria through the centuries- Thracy and Thracology
време одржавања: 9-13. мај 2006.
организатор: University St. Clement of Ohrid and Bulgarian Academy of Sciense, Sofia, Bulgaria

наступио са радом на тему: Roman province Thracy in Armeninan History by Moses from Chorene

9. тема скупа: Свети Никита Ремесијански
време одржавања: 27. мај 2006.
организатор: Центар за црквене студије -Ниш
наступио са радом на тему: Порекло св. Никите из Ремесијане

10. тема скупа: 1700 година од доласка Константина на престо
време одржавања: 2.- 5. јун 2006.
организатор: САНУ и Универзитет у Нишу
наступио са радом на тему: Константин Велики и култ Аполона

11. тема скупа: Ниш и Солун кроз векове
време одржавања: 4.- 5. новембар 2006.
организатор: Институт за верска и национална питања, Солун – Центар за црквене студије Ниш (Солун, Грчка)
наступио са радом на тему: Ниш у делима рановизантијских историчара од 4. до 6.столећа

12. тема скупа: Антика и савремени свет

време одржавања: 4.- 5. новембар 2006.
наступио са радом на тему: Галеријев едикт (311.) о толеранцији
организатор: Друштво за проучавање антике Србије

13. тема скупа: Свесловенске теме
време одржавања: 9.септембар 2007.
организатор: Удружње књижевника Србије
наступио са радом на тему: Најстарији помени Срба на античким картама Балканског полуострва

14. тема скупа:
време одржавања: 28.-30. септембар 2007.
организатор: Друштво за проучавање антике Србије
наступио са радом на тему: Симболика рибе и хришћанство

15. тема скупа: Антика и савремени српска наука
време: 26. и27. септембра 2008.
организатор: Друштво за проучавање антике Србије
наступио са радом на тему: Др Петар Петровић и његов допринос развоју српске епиграфике

16. тема скупа: ПРАВОСЛАВЉЕ И КУЛТУРА
време: 25. децембар 2008.
организатор: Центар за црквене студије Ниш и Универзитет у Нишу
наступио са радом на тему: Елементи учења претхришћанских филозофа у Христовом учењу

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s