N. Ozimić – LETEĆE NAPRAVE U SVETIM KNjIGAMA STAROG SVETA


Ne postoji čovek koji ne bi , na nekom kvizu, odgovorio da je prvo atomsko oružje pronađeno u 20. stoleću posle Hrista što bi mu omogućilo nastavak takmičenja. Ironija je u tome što se ovaj odgovor tretira kao tačan iako to zaista nije. Treba još jednom pročitati neobično svedočanstvo iz staroindijskog speva Mahabharata u kojem se opisuje sukob dve vojske zanimljiv iz pozicije današnjeg čitaoca. U tekstu koji sledi nakon citata videćemo kakvi su opisi u drugim staroindijskim epovima (Ramajana i Rg- Vede ) kao i prikaze letelica u drugim kulturama.

Opis atomskog rata iz “ Mahabharate“

Radi lakšeg razumevanja teksta najpre ćemo navesti preuzeti citat a potom se pozabaviti rekonstrukcijom njegove sadržine. Tekst iznet u trećoj knjizi Mahabharate , a koji govori o neobičnom ratu, je sledeći:
Čelniče Bharata (kaže Krišna ), nisam mogao da dođem na vreme jer je kralj Salva saznao da je jakoruki Sisupala poginuo od moje ruke i silno se ražestio. Došao je u Dvaraku sa svojim letećim gradom zvanim Saubha i napao bez milosti mlade kraljeviće Vršnija. Pobio je mnoge hrabre mladiće i opustošio sve gradske vrtove, a onda krenuo da nađe mene grdeći me i preteći mi smrću.Potom je odleteo u nebo sa Saubhom.
Kada sam se vratio, čuo sam kako je govorio o meni pa me spopade bes i odlučih da ga ubijem. Salvu sam, kralju, našao usred uzburkanog mora gde stoji navrh Saubhe. Zlikovac me ugleda još izdaleka i pozva me na megdan, ali bezbrojne strele izbačene mojim lukom nisu mogle dosegnuti njegova kola, a grešni sin datija zasipao je i moju vojsku i mene buijcama strela. Saubha se digla u visinu oko dve milje i moji vojnici je nisu mogli da vide jer su posmatrali sa zemlje, a moje su se strele posvećene mantrama zabadale u tela danava i iz Saubhe odjeknuše krici onih koji su umirali i padali u dubine moćnog okeana. Presečenih vratova i otkinutih ruku padali su danave gromoglasno urlajući, a morske su ih životinje proždirale. Videvši kako padaju njegovi ratnici, Salva se poče protiv mene da bori stvarajući priviđenja. Neprestano me je zasipao buzdovanima i ralima, krilatim kopljima i sulicama , bojnim sekirama i mačevima, gromovima i metnjima, ali ja sam njegove opsene uništavao svojima. Vide on da mi njegova priviđenja ne mogu da naude pa poče na mene da baca velike stene. Tada nastade tama, Bharato ! Dan je bio čas taman, čas svetao, smenjivali su se mraz i vrućina, pljuštalo je ugljevlje, padao pepeo i svakakvo oružje. Svojom moću razbio sam i ta priviđenja i svuda naokolo sipao svoje strele. Onda se, silni kralju, nebeski svod obasja svetlošću kao od stotinu sunaca, stotinu meseca i deset hiljada zvezda. Niko više nije znao je li dan ili noć niti je mogao odrediti strane sveta. Zbunio sam se ali stavih na tetivu oružje zvano Prađnastra ( Oružje mudrosti, N.O.) Ono odlete poput pahuljica čistog pamuka oduvanih vetrom. Kada opet nasta svetlost, ja se ponovo uhvatih u koštac sa svojim neprijateljem.
U taj čas Salvin grad nesta pred mojim očima a ja ostadoh začuđen. Vojska danava strašno zaurla. Ja sam upravo to i čekao pa stavih na tetivu oružje koje može pogoditi neprijatelja koji se čuje, ako se i ne vidi, i urlanje danava prestade. Danave strašnih obličja stadoše me zasipati velikim kamenjem koje me ubrzo zatrpa nagomilavši se nadamnom poput kakvog mravinjaka. Ja se onda latih groma, omiljenoga Indrinog oružja koje može rušiti stene i njime razbih sve to kamenje. Videvši da su nam konji gotovo na izdisaju moj mi kočijaš Daruka reče : Potomče Vršnija, zaboravi na samilost i ne odugovlači više. Napregni sve svoje sile i pogubi ga !
Ja mu onda rekoh : Stani malo ! – i stavih na tetivu svoje najmilije, blistavo i ognjevito oružje, nebeskog porekla i neprevarljivo. Ono može prodreti u sve. Rekoh: Uništi Saubhu i sve neprijatelje koji su u njoj!- i poslah ga silom svojih ruku i svoje srdžbe ulivši u njega moć mantra. Silni kolut Saudarsana, oštar poput britve i bez mrlje, nalik Jami Uništitelju, kadar da u boju u pepeo pretvori jakše i rakšase i danave, a i kraljeve rođene u nečistim plemenima, podiže se u nebostrahotno blistajući nalik na drugo Sunce na kraju juge. Stigao je do grada Saubhe kojem sjaj beše ugasnuo i prođe pravo kroz njega kao kad testera preseca visoko drvo. Prepolovljen Sudarsaninom silom, grad pade kao što je i pao grad Tripura kojega oboriše strele Mehesvarine. Kolut se tada vrati u moje ruke, a ja ga još jednom silovito bacih rekavši: Idi Salvi ! Salva upravo beše potegao teški buzdovan da ga baci na mene kada ga kolut prepolovi i svojom silinom zapali. Kada pogibe taj hrabri ratnik, danave se jadikujući, razbežaše na sve strane. Onda pogledah na njihov grad, visok kao planina Meru. Njegove palate i vrata behu sasvim razoreni i izgoreli, a danave su užasnuti bežali.“
Ukoliko izuzmemo lična imena , koja čitaocu koji je iz druge kulture mogu delovati opterećujuće pri čitanju, i citiranu radnju svedemo na jednostavan događaj biće nam sasvim jasno da se ovde radi ni o čemu drugom do ratu sa oružjem koje radi na nama nepoznat ali izvesno razoran način. Posebno je zanimljivo “blistavo i ognjevito oružje, nebeskog porekla i neprevarljivo “ koje ima sve osobine savremenog oružja – vatreno je i efikasno .
Poslednji epitet (neprevarljivo ) može se još i pripisati bilo kom oružju ili uzeti kao figura – ukratko, može biti i pesnička sloboda. Međutim, opis (“blistavo i ognjevito oružje“) i jasno određivanje (nebeskog) porekla ovog ubojitog oružja najdirektnije nam govori da se ovde radi o oružju koje je ljudima postalo poznato tek u 20. stoleću naše ere. Naravno, govorimo o atomskom oružju mada mnogi opisi mogu odgovarati i laserima. Da li zaista može biti reči o atomskom oružju, pa samim tim i o ratu ovim oružjem, u čuvenoj “ Mahabharati“?
Pre nego što damo konačni odgovor treba reći da se pomen Vimanas ili drugi sinonim koji predstavlja oznaku letilica nalik onima iz navedenog dela u “ Mahabharati“, vrlo često sreće i u drugim indijskim spevovima i uvek sa istim karakteristikama Čak je , ispostaviće se, bilo poznato više vrsta letelica koje su imale različite tehničke sposobnosti. Tako je, na primer, Jalajan “ vozilo osposobljeno da se kreće kroz vazduh i vodu “ , Kaara predstavlja “ vozilo koje se kreće po vodi i vazduhu “ , Tričakra –rata je “ vozilo sa tri točka namenjeno isključivo za dejstva u vazduhu dok nam nije najjasnija funkcija Vidjut rate i Vaju Rate.
Indijski istoričar Kanjilal je u svojoj obimnoj studiji “Vimana u staroj Indiji “ (D. K. Kanjilal , Vimana in Ancient India , Calcutta, 1985) naročito obratio pažnju na poglavlja iz “Ramajane “ u kojima se terminima Vimana i Rata označavaju letelice :
Sagradio je nebeska kola sa Karom koja su ukrašena draguljima i likovima demona i koja rasteruju oblake svojom grmljavinom dok se na drugom mestu kaže:
Onda su demoni doneli Puspaki nebeska kola i smestili Situ u njih odnevši je u Ašokinu šumu tako da je mogla da gleda bitku sa Tridžatama.

Prema jednom od mnogobrojnih opisa letelica u indijskim spevovima , dat je pokušaj rekonstrukcije :

1

Pokušaj rekonstrukcije jedne od vrsta letilica
opisanih u spevu RAMAJANA
D. K. Kanjilal , Vimana in Ancient India , 177
Prema navodima iz Mahabharate, Ramajane i Rg-vede pokušane su različite rekonstrukcije antičkih letelica i u ovom radu donosimo neke od njih:

2

D. K. Kanjilal , Vimana in Ancient India , 180

3
D. K. Kanjilal , Vimana in Ancient India , 182

4

Letelica ( vimana) prema rekonstrukciji srednjovekovnog indijskog crteža nastalog na osnovu opisa iz “ Mahabharate“

2. Vanindijski odgovori

Odgovor na nedoumice pred kojima smo se našli čitajući indijske epove nalazimo van područja Indije – u Egiptu i Mesopotamiji. Osnovno pitanje – da li su indijski epovi plod mašte – dobija svoj odgovor na drugim prostorima starog Istoka, time dokazujući univerzalnost ovog prostora.

Egipat

U piramidi u Gizi na jednom od unutrašnjih zidova nalaze se jasne predstave “ nebeskih kola “ u kojima bi čovek današnjice mogao jasno i bez naprezanja da prepozna hijeroglife nalik na avion ( nekoliko vrsta) i helikopter! Nije potrebno čak ni previše poznavanja vrsta letilica da bismo u nekim prepoznali pojedine tipove konstruisane krajem osamdesetih i početkom devedesetih 20. stoleća.
Ovako jasna identifikacija sobom nosi još par pitanja:
1. da li su konstruktori sadašnjih letelica znali za ove hijeroglife u Gizi ?
2. Ako nisu, otkud ovako frapantna podudarnost ?

5 hijeroglif

Sl. 1. Hijeroglifi iz hrama u Gizi od kojih većina
ima oblik današnjih letelica ( odozdo)
6.
Sl. 2. Hijeroglifi iz hrama u Gizi od kojih većina
ima oblik današnjih letelica ( uveličano)

Nije Giza jedini svedok skoro sigurnog postojanja letilica ovog tipa na prostorima Egipta. Vrlo je zanimljiv prikaz nečega nalik na raketu koji se vrlo jasno uočava na Anijevom papiru . Za umrlim faraonom plaču žene, sluge se opraštaju od njega dok počivšeg faraona Horus vodi u nešto što neodoljivo podseća na dečiji crtež rakete . Sličan motiv naći ćemo i u Mesopotamiji o čemu će kasnije biti više reči.

7

Sl. 3 Anijev papirus
Na slici skroz desno jasno se vidi raketa
ispod koje se nalazi hijeroglif za vatru
Ovde moramo zastati.
Do ovog mesta sve naše tvrdnje su se mogle tretirati kao vrlo slobodne ali i utemeljene pretpostavke koje će se nekima dopasti a nekima ne. Ali kada je 1898.godine u grobnici u Sahari (Egipat) pronađen predmet koji jeste bio model aviona, naučnici su se našli na mukama jer im sam pojam aviona još nije bio poznat. Zbog toga je stavljen u kutiju označen kao “ drveni model ptice “. Naknadno je utvrđeno da je predmet nastao u 3. st.p.n.e . Danas se čuva u Kairskom muzeju i mi na ovom mestu donosimo skicu predmeta načinjenu odmah po njegovom pronalaženju.
.

8
Crtež letelice pronađene u grobnici u Sahari

9

Rekonstrukcija letelice na osnovu skice
Dr Halil Mesiha se ponovo vratio proučavanju ovog sasvim slučajnog pronalaska. Uspeo je da ubedi predstavnike vlade Egipta da treba oformiti jedan tim istraživača koji će se baviti isključivo pročavanjem ove letlice i narednih otkrića ovog tipa. Ispostavilo se da je ova letilica imala skromne tehničke mogućnosti – kretala se brzinom od oko 120 km/čas i imala odlične manevarske sposobnosti.
Bolivija ( Južna Amerika )
Nešto slično je pronađeno u Boliviji ( Južna Amerika) . Prikaz letilice nastao je oko 1000. godine p.n.e. a pronađen je u peskovitoj obali. Pojedini arheolozi insistiraju da se radi o objektu koji je napravljen po uzoru na neke životinje koje lete što može biti vrlo važno . Na ozbiljnijim istraživanjima se još radi.

10

Mesopotamija

Na pronađenim glinenim pločicama iz Mesopotamije nalazi se istovetan prikaz rakete ( vidi sliku ispod).

11
Sl.4. Pločice iz Uruka ( oko 4000.g.p.n.e.)
Skroz levo prikazuju nešto nalik raketi

A  evo i biblijskog opisa letelice.

Knjiga proroka Jezekilja

Glava 1

1. Godine tridesete, meseca četvrtog, petog dana, kad bejah među robljem na reci Hevaru, otvoriše se nebesa, i videh utvare Božje.2. Petog dana tog meseca, pete godine od kako se zarobi car Joahin,3. Dođe reč Gospodnja Jezekilju sinu Vuzijevom, svešteniku, u zemlji haldejskoj na reci Hevaru, i onde dođe ruka Gospodnja nada nj.4. I videh, i gle, silan vetar dolažaše od severa, i velik oblak i oganj koji se razgorevaše, i oko njega svetlost, a isred ognja kao jaka svetlost;5. Isred njega još kao četiri životinje, koje na oči behu nalik na čoveka;6. I u svake behu četiri lica, i četiri krila u svake;7. I noge im behu prave, a u stopalu behu im noge kao u teleta; i sevahu kao uglađena bronza.8. I ruke im behu čovečje pod krilima nad četiri strane, i lica im i krila behu na četiri strane.9. Sastavljena im behu krila jedno s drugim; i ne okretahu se idući, nego svaka iđaše na prema se.10. I lice beše u sve četiri lice čovečje i lice lavovo s desne strane, a s leve strane lice volujsko i lice orlovo u sve četiri.11. I lica im i krila behu razdeljena ozgo; u svake se dva krila sastavljahu jedno s drugim, a dva pokrivahu im telo.12. I svaka iđaše pravo na prema se; iđahu kuda duh iđaše, i ne okretahu se idući. 13. I na oči behu te životinje kao živo ugljevlje, gorahu na oči kao sveće; taj oganj prolažaše između životinja i svetljaše se, i iz ognja izlažaše munja.14. I životinje trčahu i vraćahu se kao munja.15. I kad gledah životinje, gle, točak jedan beše na zemlji uza svaku životinju prema četiri lica njihova.16. Obličjem i napravom behu točkovi kao boje hrisolitove, i sva četiri behu jednaka, i obličjem i napravom behu kao da je jedan točak u drugom.17. Kad iđahu, iđahu sva četiri svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu.18. I naplaci im behu visoki strahota; i behu naplaci puni očiju unaokolo u sva četiri.19. I kad iđahu životinje, iđahu i točkovi uz njih; i kad se životinje podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi.20. Kuda duh iđaše, onamo iđahu, i podizahu se točkovi prema njima, jer duh životinjski beše u točkovima.21. Kad one iđahu, iđahu i oni; i kad one stajahu, stajahu i oni; i kad se one podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi prema njima, jer duh životinjski beše u točkovima.22. A nad glavama životinjama beše kao nebo, po viđenju kao kristal, strašno, razastrto ozgo, nad glavama njihovim. 23. A pod tim nebom behu im krila pružena, jedno prema drugom, a dva krila svakoj pokrivahu telo.24. I čuh huku krila njihovih kad iđahu kao da beše huka velike vode, kao glas Svemogućeg i kao graja u logoru; i kad stajahu, spuštahu krila.25. I kad stavši spuštahu krila, čujaše se glas ozgo iz neba, koje beše nad glavama njihovim.26. I ozgo na onom nebu što im beše nad glavama, beše kao presto, po viđenju kao kamen safir, i na prestolu beše po obličju kao čovek.27. I videh kao jaku svetlost, i u njoj unutra kao oganj naokolo, od bedara gore, a od bedara dole videh kao oganj i svetlost oko njega.28. Kao duga u oblaku kad je kiša, takva na oči beše svetlost unaokolo. To beše viđenje slave Božje na očima; i kad videh, padoh na lice svoje, i čuh glas Nekoga koji govoraše.
Jezekilj, glava 3

12. Tada podiže me duh, i čuh za sobom glas gde se silno razleže: Blagoslovena slava Gospodnja s mesta Njegovog;13. I lupu krila onih životinja koja udarahu jedno u drugo i prasku točkova prema njima, glas koji se silno razlegaše.14. I duh me podiže i odnese i iđah žalostan od srdnje u duhu svom; ali ruka Gospodnja silna beše nada mnom.15. I dođoh k roblju u Telaviv, koje stanovaše na reci Hevaru, i sedoh gde oni seđahu, i sedeh onde među njima čudeći se.16. A posle sedam dana dođe mi reč Gospodnja govoreći:17. Sine čovečji, postavih te stražarem domu Izrailjevom, da slušaš reči iz mojih usta i opominješ ih od mene.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s